6 Aralık 2010 Pazartesi

Türkiye'de İnternet Kullanma Yaşı

        Yapılan araştırmalar gösteriyor ki gelişen teknolojiyle birlikte yeni nesil bu teknolojiden bir hayli yararlandığını görüyoruz.Küçük yaştaki çocukların internet ortamınla tanışmları çocuğun bir çok yönden gelişmesine fayda olacağı gibi bir çok yönden de zararları olur.

        EU Kids Online araştırmasında, 9-16 yaş arası bin 18 çocuk ve ebeveynleriyle yapılan yüz yüze görüşmede bu yaştaki çocukların tamamının interneti aktif bir şekilde kullandıkları ortaya çıktı.Görüşülen çocukların yüzde 40'ı kendi bilgisayarına sahipken yüzde 39'u bilgisayarını ailenin diğer fertleriyle paylaşıyor. Araştırmaya katılan çocuklar, İnternet'i kullanmaya 10 yaş civarında başladıklarını ve günde ortalama 1 buçuk saat İnternet kullandıklarını belirtti. Buna göre çocuklar İnternet'i en fazla okul işleri ve oyun oynamak için kullanıyor.

       Araştırmaya katılan çocuklar, yaygın bir şekilde Facebook ve diğer sosyal paylaşım sitelerini kullanıyor. Bu sosyal paylaşım siteleri, çocukların 13 yaş üstünde olmalarını zorunlu kılmasına rağmen, küçük yaştaki çok sayıda çocuğun bu sitelerde profilinin bulunduğu saptanmış ve çocukların birçoğu kişisel bilgilerinin herkese açık olmasına izin vermiştir.

        İnternet'i kullanmaya yetecek kadar bilgiye sahip olan çok az sayıdaki ebeveyn, ne çocuklarının teknoloji kullanımı sırasında elde edeceği olanakları ve karşılaşabileceği riskleri anlamakta, ne de İnternet'te onları rahatsız edecek durumlarla başa çıkmalarını sağlayacak yardımı sağlayabilmekte.

        Türkiye'de, 9-16 yaş arasındaki çocukların yüzde 12'si cinsel içerikli mesaj aldığını, yüzde 4'ü de buna benzer mesaj yolladığını söyledi. Ayrıca çocukların yüzde 14'ü yüz yüze tanışmadığı kişilerle İnternet'te görüştüğünü, yüzde 2'si de bu kişilerle İnternet dışında da buluştuğunu belirtti.

Kaynak : Bugün

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder